Đối tác khách hàng
Liên kết hữu ích

Lắp đặt Tuabine 600MW tổ máy số 1 - Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng

- Chủ đầu tư: TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
- Tổng thầu: Tổng công ty lắp máy Việt Nam (LILAMA)
- Địa điểm: Huyện Kỳ Anh - Tỉnh Hà Tĩnh
-Quốc gia: Việt Nam
"Công ty cổ phần Lilama 69-1 Phả Lại Phụ trách thi công lắp đặt Tuabine  công suất  600MW tổ máy số 1 ”