Đối tác khách hàng
Liên kết hữu ích

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

  Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty CP LILAMA 69-1 Phả Lại

 
  Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đồng thường niên năm 2023,  thông tin nội dung chi tiết như file đính kèm.
      - Thời gian: 9h30 ngày 19/5/2023
      - Địa điểm: tại hội trường tầng 5 trụ sở Công ty
  Để đại hội diễn ra tốt đẹp đề nghị các Quý vị gửi đăng ký hoặc Ủy quyền về phòng kế toán công ty trước ngày 15/5/2023.
 
 TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!