Đối tác khách hàng
Liên kết hữu ích

Trung đại tu Tuabin - Máy phát tổ máy số 1 - Nhà máy Nhiệt điện Sơn Động

                 Là một công ty có bề dày kinh nghiệm về lắp đặt và sửa chữa, tháng 7 năm 2015 Công ty Cổ phần lilama 69-1 Phả lại được Nhà máy nhiệt điện Sơn Động tin tưởng giao nhiệm vụ thực hiện "Trung đại tu Tuabin -  Máy phát tổ máy số 1" - trái tim của Nhà máy nhiệt điện Sơn Động - Bắc Giang.

                  Xí nghiệp lắp máy Phả Lại thuộc Công ty Cổ phần Lilama 69-1 Phả Lại đang thực hiện "Trung đại tu Tuabin - Máy phát tổ máy số 1 thuộc công tác TĐT năm 2015 của Nhà máy nhiệt điện Sơn Động".

                  Dưới đây là một số hình ảnh tại công trình: