Đối tác khách hàng
Liên kết hữu ích

Xây dựng trụ sở làm việc CTCP Lilama 69-1 Phả Lại

 

-Tên công trình : Xây dựng trụ sở làm việc và Nhà máy gia công & chế tạo
-Tổng giá trị hợp đồng:
-Ngày khởi công:
-Ngày hoàn thành:
-Tên Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Lilama 69-1 Phả lại
-Địa điềm: Cụm công nghiệp Văn An 1 - Văn An - Chí Linh - Hải Dương

 

Các bài viết khác