Đối tác khách hàng
Liên kết hữu ích

Công trình Thủy điện Sơn La

 

-Tên công trình : Nhà máy Thủy điện Sơn La
-Tổng giá trị hợp đồng:
-Ngày khởi công:
-Ngày hoàn thành:
-Tên Chủ đầu tư: Tổng công ty Điện lực Việt Nam
-Tên Nước: Việt Nam

 

 

Các bài viết khác