Đối tác khách hàng
Liên kết hữu ích

Hội nghị lao động lần thứ I Năm 2013 - Xí Nghiệp Lắp Máy Đông Bắc

Ngày 05 tháng 04 năm 2013, tại Xí nghiệp lắp máy Đông Bắc thuộc Công ty cổ phần LILAMA 69-1 Phả Lại đã tổ chức hội nghị người lao động. Đến tham dự hội nghị có đại diện Ban Giám Đốc, Hội đồng quản trị, Ban chấp hành công đoàn và toàn thể lao động trực thuộc xí nghiệp.

Hội nghị đã nghe Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 việc thực hiện chế độ chính sách của người lao động, công tác quản lý điều hành của ban Tổng Giám đốc Công ty.

Hội nghị đã thông báo việc thực hiện các chế độ chính sách với người lao động, công tác tuyển dụng và sử dụng lao động, công tác quản lý điều hành của các phòng ban trong công ty… Qua kết quả khảo sát môi trường làm việc năm 2012 cho thấy những tín hiệu khả quan và sự hài lòng của người lao động đối với việc thực hiện các chế độ chính sách cũng như hoạt động của tổ chức Công đoàn công ty.

Năm 2012, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty luôn phối hợp với Ban Giám đốc thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động; tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ, huấn luyện công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cho người lao động…

( Một số hình ảnh hội nghị.... )

 "Ông Phương Đình Thanh Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần LILAMA 69-1 Phả Lại báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng phát triển năm 2013"