Đối tác khách hàng
Liên kết hữu ích

Lễ kết nạp đảng cho cán bộ Công ty cổ phần LILAMA 69-1 PHẢ LẠI

"Ngày 26/3/2013 Đảng bộ Công ty cổ phần LILAMA 69-1 Phả Lại đã làm lễ kết nạp đảng viên mới cho Chi bộ khối cơ quan & Chi bộ Xí nghiệp lắp máy Đông Bắc tại trụ sở làm việc Công ty cổ phần LILAMA 69-1 Phả Lại."

Buổi lễ kết nạp đảng viên mới tiến hành nghiêm trang có sự hiện diện của các đồng chí: Phó bí thư đảng bộ công ty cổ phần LILAMA 69-1 Phả Lại, Bí thư chi bộ khối cơ quan, Bí thư chi bộ Xí nghiệp lắp máy Đông Bắc và các đồng chí đảng viên Công ty cổ phần LILAMA 69-1 Phả Lại.

 

 

"Phó Bí thư Đảng bộ Công ty cổ phần LILAMA 69-1 Phả Lại phát biểu trong buổi lễ"

"Bí thư chi bộ khối cơ quan trao quyết định kết nạp cho đảng viên mới"

"Bí thư chi bộ Xí nghiệp lắp máy Đông Bắc trao quyết định kết nạp cho đảng viên mới"

Buổi lễ kết nạp đảng viên mới kết thúc thành công tốt đẹp chúc các đảng viên mới quyết tâm, mạnh mẽ, nguyện suốt đời phấn đấu vì nhân dân, đất nước, tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính tri, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của người Đảng viên, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xứng đáng là Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam..