Đối tác khách hàng
Liên kết hữu ích

Sửa chữa đại tu các hạng mục - Nhà máy nhiệt điện Phả Lại

 

 

-Tên công trình : Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại
-Tổng giá trị hợp đồng:
-Ngày khởi công:
-Ngày hoàn thành:
-Tên Chủ đầu tư: Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại
-Tên Nước: Việt Nam

"Lắp đặt mới, sửa chữa và đại tu thường xuyên các hạng mục