Đối tác khách hàng
Liên kết hữu ích

Đại hội chi bộ Xí Nghiệp Lắp Máy Đông Bắc

Ngày 13/04/20123 tại trụ sở Xí nghiệp Lắp Máy Đông Bắc đã tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2013 - 2015. Tham gia đại hội có đồng chí Phan Văn Tiền là phó bí thư đảng bộ công ty, và đồng chí Phương Đình Nam Bí thư chi bộ Xí nghiệp lắp máy Đông Bắc cùng nhiều đảng viên ưu tú .

 

Đại hội chi bộ đánh giá ưu, nhược điểm qua dự thảo báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010- 2012 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013 -2015 cho thấy nhiệm kỳ qua, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công ty cổ phần LILAMA 69-1 Phả Lại làm tốt công tác tuyên truyền trong việc tổ chức học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí mình và sự cố gắng nỗ lực của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ, hoạt động của Chi bộ đã có những chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt từ công tác chính trị tư tưởng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể. Trong sinh hoạt chi bộ đã tổ chức cuộc họp chuyên đề; đổi mới phương thức hoạt động bằng xây dựng các nghị quyết chuyên đề sát đúng, nhằm phối hợp với vụ, đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng chi bộ, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh.

 

Bên cạnh những ưu điểm nêu trên vẫn còn một số những mặt còn tồn tại hạn chế như: Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác tham mưu, còn có những thiếu sót khuyết điểm mà theo kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ ra; Việc theo dõi, kiểm tra đôn đốc thực hiện nghị quyết, chỉ thị kế hoạch của Chi ủy còn thiếu thường xuyên, chưa quyết liệt; Chất lượng sinh hoạt chi bộ còn đơn điệu; Sự lãnh đạo của Chi ủy với công đoàn, đoàn thanh niên còn chưa cụ thể, thường xuyên.

Kết thúc phần thảo luận ý kiến đối với dự thảo báo cáo Đại hội tiến hành bầu cấp ủy  nhiệm kỳ 2013 – 2015. Đồng chí Phương Đình Nam- giữ chức vụ Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2013 – 2015...