Đối tác khách hàng
Liên kết hữu ích

Lắp đặt Roto máy phát Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng

Ngày 06-10-2012 tại công trường nhà máy nhiệt điện Vũng Áng đơn vị thi công Lilama 69-1 Phả Lại đã tiến lắp đặt Roto máy phát tổ máy số 1. ( Một số hình ảnh lắp đặt )