Đối tác khách hàng
Liên kết hữu ích

Tin tức nội bộ

14/09/2012

 Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song Công ty CP Lilama 69-1 Phả Lại vừa kết thúc năm hoạt động của mình bằng những thành tích khá ấn tượng: đạt doanh thu gần 91 tỷ đồng, vượt kế hoạch 114%, lợi nhuận trước thuế đạt gần 4,7 tỷ đồng, dự kiến chia cổ tức năm 2011 với tỉ lệ 14%, lương bình quân của người lao động đạt 4,2 triệu đồng/người/tháng…

 

Trang 3/3 [1][2][3] Chuyển nhanh